Малювання.Лелека долоньками
Малювання.Лелека долоньками. Мета : вправляти дітей у розвитку уваги, пам‘яті, розвивати чуття симетрії з подальшим розфарбуванням. удосконалювати композиційні навички : вміння створювати композицію на певну тему "натюрморт", виділяти головне, встановлювати зв‘язки, розташувати зображення в просторі.