ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ. МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Відповідно до статті 9 Закону України "Про освіту" загальна середня освіта в ЗЗСО І-ІІІ ст.Сокальському ліцеї №3 організована за такими формами:

  • інституційна (очна:денна);
  • індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж).

 Будь-яка форма здобуття освіти, у тому числі сімейна (домашня), передбачає зарахування особи до закладу освіти. 

Основний документ для зарахування або переведення на індивідуальну форму навчання – заява одного з батьків дитини або самого учня, якщо він повнолітній. До заяви додаються документ, що посвідчує особу учня, медична довідка № 086-1/о та документ про освіту, якщо він є. 

Це дає можливість особі набути права та обов’язки учня, отримати доступ до користування інфраструктурою закладу освіти, оформити учнівський квиток, розраховувати на дотримання під час навчання стандартів освіти і допомогу педпрацівників в засвоєнні освітньої програми, мати психологічний і соціально-педагогічний супровід, пройти оцінювання навчальних досягнень та/або державну підсумкову атестацію (далі - атестація), одержати документ про освіту.

  Здобувачі освіти за сімейною (домашньою) формою обов’язково проходять оцінювання навчальних досягнень та атестацію (з періодичністю, визначеною законодавством).

Форма організації освітнього процесу може змінюватися впродовж навчального року в залежності від безпекової ситуації в населеному пункті.

Заклад освіти може організовувати освітній процес із використанням технологій дистанційного навчання за допомогою технічних засобів комунікації, доступних для учасників освітнього процесу.

Мовою освітнього процесу в  ЗЗСО І-ІІІ ст. Сокальському ліцеї №3  відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про державну мову України”, Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, Конституції України та Статуту закладу освіти є українська мова. 

Окрім державної мови, вивчаються англійська (поглиблене вивчення), німецька,французька та польська мови (як навчальні дисципліни). 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. 

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. 

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. 

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. 

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом. 

Організація навчання за кожною із форм регулюється відповідними Положеннями: